Tư vấn, giải đáp thắc mắc khi tiến hành thủ tục nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy phép lao động online – Liên hệ 0904 677 628.

nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy phép lao động online

Nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy phép lao động online là một trong những. Thủ tục hành chính mới được áp dụng nhằm mục đích rút ngắn thời gian và công sức cho các. doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục xin cấp. Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi người nước ngoài đã được cấp. Giấy phép lao động và có nhu cầu tiếp tục làm việc tại. doanh nghiệp, tổ chức đó hoặc trong những trường hợp.Giấy phép lao động đã được cấp bị mất, rách, hỏng hay một số thông tin trên. Giấy phép lao động cũ bị thay đổi.
Khi thực hiện thủ tục nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy phép lao động online, các bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:
Người sử dụng lao động phải nộp. Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

Theo đó, trước ít nhất 20 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng. người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) phải khai. thông tin vào tờ khai và nộp báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài theo quy định tại. Điều 4 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP đến cơ quan chấp thuận qua cổng. Thông tin điện tửhttp://dvc.vieclamvietnam.gov.vn, trừ các trường hợp quy định tại khoản 4,5 và 8. Điều 172 Bộ Luật Lao động và điểm e,h Khoản 2 Điều 7 Nghị định 11/2016/NĐ-CP.
Trường hợp thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì. người sử dụng lao động phải gửi báo cáo giải trình thay đổi trước ít nhất. 10 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài qua. cổng thông tin điện tử
Trong vòng 12 ngày, kể từ ngày nhận được tờ khai và. báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu. sử dụng người lao động nước ngoài phù hợp với. quy định của pháp luật, cơ quan chấp thuận trả lời kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng lao động. Trường hợp báo cáo chưa thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, cơ. quan chấp thuận trả lời kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng lao động và nêu rõ lý do.
Nộp hồ sơ đề nghị cấp phép lao động trước ít nhất 7 ngày

Trước ít nhất 7 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài. dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải khai. thông tin vào tờ khai và nộp hồ sơ đề nghị cấp phép lao động theo quy định tại Điều 10. Nghị định 11/2016/NĐ-CP đến cơ quan cấp giấy phép lao động qua cổng thông tin điện tử.
Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai và. hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động phù hợp với quy định của pháp luật, cơ quan. cấp giấy phép lao động trả lời kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng lao động.Trường hợp tờ khai và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động chưa thực hiện. đúng theo quy định của pháp luật, cơ quan cấp giấy phép lao động trả lời. kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng lao động và nêu rõ lý do.
Người sử dụng lao động lựa chọn một trong hai phương án:

1- Thực hiện trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính cho. cơ quan chấp thuận và cơ quan cấp giấy phép lao động;
2- Thực hiện qua cổng thông tin điện tử để thực hiện nộp. báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động, hồ sơ đề nghị cấp,cấp lại giấy phép lao động;. hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.* Để biết thêm thông tin chi tiết và giải đáp thắc mắc về. Một số lưu ý khi nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy phép lao động online cũng như Thủ tục xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư vấn Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoà Bình
Địa chỉ: Tầng 5, 559 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0904677628
Email: info@workpermit.vn
Nguồn: www.workpermit.vn